הנצחת הנופלים

לאורך שנות פעילותו איבד חיל הלוגיסטיקה רבים מבניו ובנותיו  בעת קרב, פעילות ביטחון ובעת שירותם.

בחדר ההנצחה, הממוקם בהיכל ההנצחה והמורשת באתר בתל חדיד, מוקדש לכל נופל תיק אישי ובו מידע אודותיו, שנאסף באישור והסכמת המשפחות השכולות.

אנו ממליצים לכל מבקר ומבקרת להקדיש זמן , לאחר הביקור באנדרטה לחללי החיל או טרם הביקור, לבקר בחדר ההנצחה, לעבור על תיקי הנופלים ולקרוא את סיפורם האישי.

באתר ניתן לאתר חומרים אודות הנופלים בסיוע מערכת המחשב במקום.

עמותת חיל הלוגיסטיקה פועלת בתחום הנצחת החללים יחד עם מדור הנפגעים החילי ועם היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון.

אנו מבקשים לכבד את זכר הנופלים ולהתנהג בהתאם.

צוות האתר נכון לסייע בכל בעיה או שאלה .