מפקדים וּמפקדות בהווה וּבעבר;

לוחמים ולוחמות;

וּמעל לכל ברגע המְקוּדָש הזה –

בני המשפחות שחסרים את יקיריהם.

כולנו איתכם בחיבוק אוהב, שמבטא הוקרה עצומה

לקורבנם של הבנים והבנות הנפלאים –

חללי חיל הלוגיסטיקה.

מכובדי,

יום הזיכרון הזה שונה מכל קודמיו בתולדות המדינה.

היו לנו כבר ימי זיכרון קשים,

לאחר מלחמות וּמבצעים שגבו קורבנות רבים.

אבל זהו יום הזיכרון הראשון,

שנערך בעיצומה של מערכה פעילה.

גם בחלוף שבעה חודשים, המלחמה טרם הסתיימה.

לוחמינו ממשיכים לפעול בשטחי האויב,

מחסלים מחבלים בני מוות,

מבקשים להחזיר הביתה את החטופים המוחזקים בשבי,

הורסים מן היסוד תשתיות טרור,

חותרים בנחישות ובעוז-רוח לניצחון.

בו בזמן, הישגי המלחמה כרוכים במחיר כבד.

אנחנו יודעים עוד מימי מלחמת העצמאות,

שמדינה אינה ניתנת על מגש של כסף –

וּמבחינות רבות המלחמה הנוכחית

היא המשך ישיר של מלחמת העצמאות.

הברירה אז – וגם היום – חדה וּברורה:

זה או אנחנו, או הם!

וּכדי שהצד המנצח יהיה "אנחנו",

חיילינו ומפקדינו נמצאים בקו הראשון.

הם חדורי שליחות,

הם מסתערים על היעד,

הם נכונים להסתכן למען הכלל.

לדאבון ליבנו, חלקם אובדים לנו לבלי שוב –

והצער קשה מנשוא.

משפחות יקרות,

חיל הלוגיסטיקה מתייחד היום בהרכנת ראש

עם זכרם של 697 מן המשרתים והמשרתות בו

לאורך השנים.

תשעה-עשר מתוכם נפלו במלחמת 'חרבות ברזל'.

כולם השתייכו לחיל חזק וגאה, מקצועי ורב-הישגים.

צה"ל הוא מערכת גדולה מאוד.

בניין הכוח מורכב מיחידות ביבשה, בים וּבאוויר;

ממערכות-נשק; מתורה טקטית ואסטרטגית;

מרוח של אמונה בצדקת הדרך;

ולא פחות מכך – ממשאבּים וציוד.

ההיסטוריה הוכיחה פעמים רבות,

שהלוגיסטיקה היא ההבדל בין כישלון והצלחה.

ולכן ישנה חשיבות אדירה למערך הלוגיסטי בצה"ל –

בימי שגרה, ובייחוד בחירום.

מהיכרות קרובה של עשרות שנים,

חיל הלוגיסטיקה כל הזמן צועד קדימה:

מפיק לקחים, נותן מענה ייעודי לכל יחידה,

מאפשר רציפות תפקודית לדרג המבצעי.

למן היום הראשון, שבעה באוקטובר,

גורמי הלוגיסטיקה פעלו סביב השעון.

משרתי הסדיר והמילואים עזבו את הבית,

והתייצבו ביחידות.

כשהחל התמרון הקרקעי, הם התקדמו עם הגדודים

המתמרנים לעומק שטח האויב.

הם עשו זאת תחת אש צולבת, בגבורה עילאית.  

הרוח, הידע והמקצוענות היו מכפיל כוח לַהצלחה.

צוותי הלוגיסטיקה גילו יוזמה ותושייה,

תנופה ושקדנות, דבקות במטרה ואומץ לב.

צריך לקשור כתרים לראשם,

על תרומתם המשמעותית להכרעת האויב.

כמה נכונה סיסמת החיל:

"עוצמה לוגיסטית – מהמטכ"ל עד לחייל"!

ידידיי ומכובדיי,

הנופלים והנופלות של חיל הלוגיסטיקה

תמיד יהיו חלק מן המפעל הגדול הזה.

דמותם הייחודית חקוקה בתולדות החיל.

הכישורים והיכולות שלהם הטביעו חותם.

חיילים וחיילות צעירים מתחנכים על סיפורם.

יש להם יָד וַזֵכֶר – גם פה,

גם בזמנים וּבמקומות אחרים.

ואני רוצה להוסיף עוד משהו חשוב:

אנחנו לא רק זוכרים אותם  –

אנחנו רוצים שהם יזכירו לנו מי אנחנו.

המחויבות שלהם למשימות החיל

פילסה דרך לעשיית הדורות הבאים.

הם זרעו, ואנחנו קוצרים!

משפחות יקרות,

ערב יום העצמאות השבעים ושישה של ישראל,

צה"ל – על חילותיו וּזרועותיו – מוסיף להיות עוגן מרכזי

בהבטחת בִּיטְחוֹן המדינה.

כמי שלחם במלחמת יום הכיפורים,

חשבתי כמו רבים אחרים שמתקפת-פתע הייתה –

ולא תהיה עוד.

אבל בשבעה באוקטובר הסתבר לכולנו,

שהאויב תמיד אורב מעבר לפינה.

הוא מחכה לנצל כל סדק של פירוד, חולשה ושאננות.

אני בטוח שכפי שצה"ל התחזק לאחר המשבר

של אוקטובר 1973 – הוא ייצא מחוזק מהמשבר

של אוקטובר 2023.

זה יחייב תחקירים יסודיים,

הפקת לקחים נרחבת,

גיבוש של תפיסת ביטחון חדשה,

התעצמות בכל הממדים

וחתירה ברורה להכרעה.

נופלי מערכות ישראל, ששמותיהם חרוטים זה לצד זה

באנדרטאות הזיכרון, מעבירים לנו מסר נחרץ:

תנאי הכרחי לכל ניצחון הוא לכידות פנימית.

הנופלים באו מכל חלקי העם, וּמכל חלקי המדינה.

זאת צוואתם – להישאר מאוחדים.

כאן בתל חדיד, אנו מבטאים מחויבות איתנה

להמשך דרכם.

למרגלות יד הזיכרון, וּבקִרבת חַדַר ההנצחה שבו מוצגים

הסיפורים האישיים של חללי חיל הלוגיסטיקה,

נזכור שסיפורם הפרטי הוא הסיפור של כולנו.

משפחות אהובות,

העמותה להנצחה וּלמורשת חיל הלוגיסטיקה,

עם צה"ל ומשרד הביטחון, עומדים לצידכן

בכל זמן נתון.

ננצור בליבנו לַעָד את הבנים והבנות,

נושאי הלפיד של חירות ישראל.

יהי זכרם ברוך.

יישר כח,

 ועוז רוח, –  לכם המשפחות היקרות

 ולכל המפקדים והלוחמים.

תת אלוף במיל' רוני מורנו

יושב ראש עמותת החיל

דילוג לתוכן