אודות חיל הלוגיסטיקה

חיל הלוגיסטיקה (חל"ג) או בשמו הקודם חיל התחזוקה (חת"ק)  הוקם בתחילת נובמבר 1975 במסגרת ארגון מחדש של צה"ל לאחר מלחמת יום הכיפורים ולאור פער משמעותי בכל תחום ניהול המשאבים השונים בצבא ברגיעה ובעיקר במלחמה.

החיל הוקם כמיזוג של חיל ההספקה הוותיק, שעסק בתחומי המזון, הציוד והדלק יחד עם בעלי תפקידים בתחומי האפסנאות והארגון הלוגיסטי בכל הדרגים בצה"ל.

החיל אחראי על בנין הכוח הלוגיסטי ביבשה ושמירה על כשירותו לשעת חירום. 

החיל עוסק בשלושה מערכים עיקריים: מערך ההספקה, מערך ההובלה וההיסעים ומערך הבינוי והתשתיות, המאפשרים בין היתר את רציפות והמשכיות הלחימה ואת הקיום השוטף הנדרש להפעלת צה"ל.

בנוסף אחראי החיל על המענה הלוגיסטי השלם לפרט וליחידה ברמות השונות, כלומר תאום כלל התחומים העוסקים בתמיכה במאמץ הלחימה (הספקה, רפואה, אחזקה, טיפול בכוח האדם, שרותי דת ועוד) על פי הנחיות מפקד היחידה ובהתאמה להוראות המקצועיות החיליות.

המקצועות העיקריים בהם עוסקים בחיל הלוגיסטיקה הינם פיקוד לוגיסטי,  נהיגה והובלה, בישול וקולינריה, ניהול מלאי וניהול מחסנים.

החיל מהווה סמכות מקצועית לכלל יחידות הצבא בנושאים של ניהול מלאי, רישוי ונהיגה, מזון, גיוס אמצעים והעסקת מתנדבים.

לחיל כפופים בית הספר למקצועות הלוגיסטיקה, בה"ד 6 והיחידה להעסקת מתנדבי חו"ל, שר-אל.

כמו כן, החיל אחראי על פעילות קריית ההדרכה בנגב ועל מערך מגל העוסק בהכשרת טירונות כלל צה"לית.

*מועד הקמתו של החיל תוכנן, לפי פקודת ההקמה, לתאריך 1/11/1975 אולם כיוון
שיום זה חל בשבת נדחתה ההקמה בפועל לתאריך 2/11/1975.

תג היחידה

סמל היחידה